Plein Air

Este traballo empápase da inmediatez. Isto é o rastro pola miña retina do momento fugaz. Con todo este moveminto azaroso, reálzanse as miñas ansias por atrapar a irrepetible sombra do instante.

Lecturas
Lecturas
Lecturas
116x73
Óleo sobre lenzo
Paseo de mañana
Paseo de mañana
Paseo de mañana
116x73
Técnica Mixta sobre lenzo
Globos en la fiesta
Globos en la fiesta
Globos en la fiesta
116x89
Técnica Mixta sobre lenzo
Praza da Verdura
Praza da Verdura
Praza da Verdura
100x81
Técnica Mixta sobre lenzo
A Ponte de Lousadela
A Ponte de Lousadela
A Ponte de Lousadela
100x100
Técnica Mixta sobre lenzo
Ría de Noia
Ría de Noia
Ría de Noia
122x100
Técnica Mixta sobre táboa
Vacas Pacendo, Marela, Rubia e Linda
Vacas Pacendo, Marela, Rubia e Linda
Vacas Pacendo, Marela, Rubia e Linda
100x81
Técnica Mixta sobre táboa
Bosque
Bosque
Bosque
100x81
Técnica Mixta sobre lenzo
Niños en el Rio
Niños en el Rio
Niños en el Rio
116x81
Técnica Mixta sobre lenzo
Calle Real de Ferrol
Calle Real de Ferrol
Calle Real de Ferrol
150x70
Técnica Mixta sobre táboa
Gemelas
Gemelas
Gemelas
122x83
Óleo sobre táboa
Dialogos violetas, rojos y rosas
Dialogos violetas, rojos y rosas
Dialogos violetas, rojos y rosas
122x83
Técnica Mixta sobre táboa
Xente na Rúa en Noia
Xente na Rúa en Noia
Xente na Rúa en Noia
122x75
Técnica Mixta sobre táboa
Café Cardenal
Café Cardenal
Café Cardenal
122x75
Técnica Mixta sobre lenzo
Sendeiro de Santa Ana
Sendeiro de Santa Ana
Sendeiro de Santa Ana
100x81
Técnica Mixta sobre lenzo
A Ponte de Ferro
A Ponte de Ferro
A Ponte de Ferro
122x100
Técnica Mixta sobre táboa
Paseo do Anllóns
Paseo do Anllóns
Paseo do Anllóns
100x81
Técnica Mixta sobre táboa
Alaraz
Alaraz
Alaraz
100x81
Técnica Mixta sobre lenzo
Castilla
Castilla
Castilla
104x100
Técnica Mixta sobre táboa
Ola
Ola
Ola
122x104
Técnica Mixta sobre táboa
Tazones
Tazones
Tazones
100x81
Técnica Mixta sobre lenzo

Beatriz Seijo - Artist Studio + Gallery
Av da Liberdade 13, Santiago de Compostela, A Coruña
contacta@beatrizseijo.com
+34 689014365

Plein Air

Este traballo empápase da inmediatez. Isto é o rastro pola miña retina do momento fugaz. Con todo este moveminto azaroso, reálzanse as miñas ansias por atrapar a irrepetible sombra do instante.

Lecturas
Lecturas
116x73 Óleo sobre lenzo
Paseo de mañana
Paseo de mañana
116x73 Técnica Mixta sobre lenzo
Globos en la fiesta
Globos en la fiesta
116x89 Técnica Mixta sobre lenzo
Praza da Verdura
Praza da Verdura
100x81 Técnica Mixta sobre lenzo
A Ponte de Lousadela
A Ponte de Lousadela
100x100 Técnica Mixta sobre lenzo
Ría de Noia
Ría de Noia
122x100 Técnica Mixta sobre táboa
Vacas Pacendo, Marela, Rubia e Linda
Vacas Pacendo, Marela, Rubia e Linda
100x81 Técnica Mixta sobre táboa
Bosque
Bosque
100x81 Técnica Mixta sobre lenzo
Niños en el Rio
Niños en el Rio
116x81 Técnica Mixta sobre lenzo
Calle Real de Ferrol
Calle Real de Ferrol
150x70 Técnica Mixta sobre táboa
Gemelas
Gemelas
122x83 Óleo sobre táboa
Dialogos violetas, rojos y rosas
Dialogos violetas, rojos y rosas
122x83 Técnica Mixta sobre táboa
Xente na Rúa en Noia
Xente na Rúa en Noia
122x75 Técnica Mixta sobre táboa
Café Cardenal
Café Cardenal
122x75 Técnica Mixta sobre lenzo
Sendeiro de Santa Ana
Sendeiro de Santa Ana
100x81 Técnica Mixta sobre lenzo
A Ponte de Ferro
A Ponte de Ferro
122x100 Técnica Mixta sobre táboa
Paseo do Anllóns
Paseo do Anllóns
100x81 Técnica Mixta sobre táboa
Alaraz
Alaraz
100x81 Técnica Mixta sobre lenzo
Castilla
Castilla
104x100 Técnica Mixta sobre táboa
Ola
Ola
122x104 Técnica Mixta sobre táboa
Tazones
Tazones
100x81 Técnica Mixta sobre lenzo

Beatriz Seijo - Artist Studio + Gallery
Av da Liberdade 13, Santiago de Compostela, A Coruña
contacta@beatrizseijo.com
+34 689014365