¿En que pensas? - 2016

“Dise que o ser humano experimenta o seu mundo. ¿Qué significa iso? O ser humano explora a superficie das cousas e experimentaas. Extrae delas un saber relativo a súa condición, unha experiencia. Experimenta o que está nas cousas.”…

Jersey
Jersey
Jersey
100x65
Óleo sobre lenzo
Tacto
Tacto
Tacto
116x73
Óleo sobre lenzo
Recital III
Recital III
Recital III
26x26
Óleo sobre táboa
Recital II
Recital II
Recital II
26x26
Óleo sobre táboa
Recital VIII
Recital VIII
Recital VIII
26x26
Óleo sobre táboa
Mara
Mara
Mara
30x30
Óleo sobre lenzo
Alma
Alma
Alma
40x40
Óleo sobre táboa entelada
Manzana
Manzana
Manzana
40x40
Óleo sobre táboa entelada
Silvia
Silvia
Silvia
40x80
Óleo sobre táboa entelada
Juego de Palmas
Juego de Palmas
Juego de Palmas
146x114
Óleo sobre lenzo
Melocotón
Melocotón
Melocotón
50x50
Técnica Mixta sobre lenzo
Abstracción
Abstracción
Abstracción
130x89
Técnica Mixta sobre lenzo
Polinesias
Polinesias
Polinesias
146x130
Técnica Mixta sobre lenzo
Temae
Temae
Temae
120x120
Técnica Mixta sobre lenzo
Roxas
Roxas
Roxas
40x40
Óleo sobre lenzo
Habitación rosa
Habitación rosa
Habitación rosa
130x114
Técnica Mixta sobre lenzo
Pensadora
Pensadora
Pensadora
100x100
Técnica Mixta sobre lenzo
Turua
Turua
Turua
130x97
Técnica Mixta sobre lenzo
Mandarina
Mandarina
Mandarina
50x50
Técnica Mixta sobre lenzo
Faz
Faz
Faz
50x50
Técnica Mixta sobre lenzo
Perla
Perla
Perla
50x50
Técnica Mixta sobre lenzo
Mimí
Mimí
Mimí
116x89
Técnica Mixta sobre lenzo
Ventanal azul
Ventanal azul
Ventanal azul
116x89
Técnica Mixta sobre lenzo
Porche con escaleras
Porche con escaleras
Porche con escaleras
146x114
Técnica Mixta sobre lenzo
Hinano
Hinano
Hinano
130x97
Técnica Mixta sobre lenzo
Niña Jugando
Niña Jugando
Niña Jugando
100x81
Técnica Mixta sobre lenzo
Palafito
Palafito
Palafito
17x21
Acrílico sobre táboa entelada
Niñas Tahiti
Niñas Tahiti
Niñas Tahiti
22x24
Acrílico sobre táboa entelada
Moto
Moto
Moto
22x22
Acrílico sobre táboa entelada
Maui
Maui
Maui
18x23
Acrílico sobre táboa entelada
Charla
Charla
Charla
22x30
Acrílico sobre táboa entelada
Overwater
Overwater
Overwater
22x22
Acrílico sobre táboa entelada

Beatriz Seijo - Artist Studio + Gallery
Av da Liberdade 13, Santiago de Compostela, A Coruña
contacta@beatrizseijo.com
+34 689014365

¿En que pensas? - 2016

“Dise que o ser humano experimenta o seu mundo. ¿Qué significa iso? O ser humano explora a superficie das cousas e experimentaas. Extrae delas un saber relativo a súa condición, unha experiencia. Experimenta o que está nas cousas.”…

Jersey
Jersey
100x65 Óleo sobre lenzo
Tacto
Tacto
116x73 Óleo sobre lenzo
Recital III
Recital III
26x26 Óleo sobre táboa
Recital II
Recital II
26x26 Óleo sobre táboa
Recital VIII
Recital VIII
26x26 Óleo sobre táboa
Mara
Mara
30x30 Óleo sobre lenzo
Alma
Alma
40x40 Óleo sobre táboa entelada
Manzana
Manzana
40x40 Óleo sobre táboa entelada
Silvia
Silvia
40x80 Óleo sobre táboa entelada
Juego de Palmas
Juego de Palmas
146x114 Óleo sobre lenzo
Melocotón
Melocotón
50x50 Técnica Mixta sobre lenzo
Abstracción
Abstracción
130x89 Técnica Mixta sobre lenzo
Polinesias
Polinesias
146x130 Técnica Mixta sobre lenzo
Temae
Temae
120x120 Técnica Mixta sobre lenzo
Roxas
Roxas
40x40 Óleo sobre lenzo
Habitación rosa
Habitación rosa
130x114 Técnica Mixta sobre lenzo
Pensadora
Pensadora
100x100 Técnica Mixta sobre lenzo
Turua
Turua
130x97 Técnica Mixta sobre lenzo
Mandarina
Mandarina
50x50 Técnica Mixta sobre lenzo
Faz
Faz
50x50 Técnica Mixta sobre lenzo
Perla
Perla
50x50 Técnica Mixta sobre lenzo
Mimí
Mimí
116x89 Técnica Mixta sobre lenzo
Ventanal azul
Ventanal azul
116x89 Técnica Mixta sobre lenzo
Porche con escaleras
Porche con escaleras
146x114 Técnica Mixta sobre lenzo
Hinano
Hinano
130x97 Técnica Mixta sobre lenzo
Niña Jugando
Niña Jugando
100x81 Técnica Mixta sobre lenzo
Palafito
Palafito
17x21 Acrílico sobre táboa entelada
Niñas Tahiti
Niñas Tahiti
22x24 Acrílico sobre táboa entelada
Moto
Moto
22x22 Acrílico sobre táboa entelada
Maui
Maui
18x23 Acrílico sobre táboa entelada
Charla
Charla
22x30 Acrílico sobre táboa entelada
Overwater
Overwater
22x22 Acrílico sobre táboa entelada

Beatriz Seijo - Artist Studio + Gallery
Av da Liberdade 13, Santiago de Compostela, A Coruña
contacta@beatrizseijo.com
+34 689014365